Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter i bytesaffär med Riksbyggen och Kommunal

08:00 / 16 December 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar tre centrala fastigheter om 14 260 kvm och avyttrar elva fastigheter om 39 800 kvm i en bytesaffär med Riksbyggen och Kommunal. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 149 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 321 miljoner kronor. Tillträde sker den 30 december.

Av de förvärvade fastigheterna är två belägna i Östersund och en i Umeå. Den totala ytan består av 19 procent bostäder och 81 procent kommersiella fastigheter. De tre största hyresgästerna är Östersunds kommun, Sportsgym i Östersund och Ramböll i Umeå. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 16 mkr och vakansen är försumbar.

Av de avyttrade fastigheterna, i huvudsak bostäder, är åtta belägna i Östersund och tre i Umeå. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 35 mkr och vakansen är försumbar.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med senaste värderingen. Affärerna kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2015.

- Detta är en strategisk affär där vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter. Vi blir mer effektiva och kan ha ett ännu större fokus på lokal närvaro och god service, säger Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

- Inom Riksbyggen har vi en tydlig målsättning att utöka vårt bestånd av bostadsfastigheter. Östersund är en ort som vi känner väl och tror på, säger Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/