Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter blir delägare i nytt finansbolag med MTN-program om 8 000 mkr

09:00 / 12 January 2015 Diös Press release

Via det delägda finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB kommer Diös Fastigheter att effektivt nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN. Detta är ett sätt att bredda basen för bolagets upplåningsstruktur.

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB till 20 procent vardera. Bolagets finansieringsverksamhet kommer att starta i början av februari 2015.

- Diös Fastigheter kommer genom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB att få en ny finansieringskälla att utnyttja för att komplettera dagens upplåningsstruktur, kommenterar Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös äger och utvecklar både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med cirka 360 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 12 mdkr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/