Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös överklagar Förvaltningsrättens dom och gör ingen reservering

10:00 / 19 June 2014 Diös Press release

Diös har beslutat att överklaga förvaltningsrättens dom i skatteärendet gällande en kapitalförlust om 421 mkr som ett bolag inom Diös-koncernen yrkade avdrag för taxeringsåret 2006. Beslutet, som är fattat i samråd med bolagets skatterådgivare, innebär att Diös inte gör någon avsättning i bolagets balansräkning.

Slutsatsen i den analys som Diös initierade utifrån Förvaltningsrättens dom, är att domstolen har bortsett från ett antal viktiga aspekter och att domslutet därför är felaktigt. Bolagets uppfattning är att de aktuella förvärven, som gjordes 2005, hanterades enligt gällande skatteregler. Diös har sökt och beviljats anstånd med betalning hos Skatteverket.

- Ingen reservering kommer att göras i kvartalsbokslutet för det andra kvartalet men beloppet om 135 mkr kommer att redovisas som en eventualförpliktelse, säger Knut Rost, vd för Diös.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/