Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet

08:00 / 8 July 2013 Diös Press release

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 643,5 Mkr (648,8)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 172,7 Mkr (166,9)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -62,7 Mkr (79,5)
  • Värdeförändringar derivat uppgick till 95,5 Mkr (11,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,24 kr (2,62)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 41,24 kr (38,10)

Diös Fastigheter AB:s (publ) presenterar en positiv utveckling av förvaltningsresultatet för årets andra kvartal. Resultatet innebär att vi ytterligare stärker vår soliditet till 26,3% samt att belåningsgraden sjunker till 66,3%.

- Trots det allmänna konjunkturläget med långa ledtider i affärsavsluten så ser vi en fortsatt positiv hyresutveckling i vårt fastighetsbestånd. Vi redovisade ett bra resultat för perioden trots de ökade vinterkostnaderna under det första kvartalet. Vårt nya, större Diös, med ännu starkare närvaro på marknaden, ger oss positiva resultateffekter, säger Diös vd Christer Sundin.

Årets första halvår för Diös sammanfattas med en tuff vinter, nio sålda fastigheter, konsolidering efter sammanslagningen samt stärkta nyckeltal.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 8 juli 2013.


För ytterligare information:
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01
Rolf Larsson, ekonomichef. Tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 03

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 369 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är indelat i sex stycken marknadsområden med MO kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Show as PDF