Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

VD-rekrytering till Diös

09:54 / 20 June 2013 Diös Press release

Christer Sundin VD i Diös Fastigheter AB, kommer att sluta sin anställning den 30 april 2014 i samband med att han fyller 65 år och därmed går i pension.

Styrelsen har därför startat processen med att söka hans efterträdare. Ragnhild Backman, Gustaf Hermelin och ordförande Bob Persson verkar som rekryteringskommitté.

För uppdraget med att söka en efterträdare till Christer Sundin har anlitats Alumni, Georg Forsman.

För ytterligare information: 
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 
Bob Persson, styrelseordförande, 070-699 94 91

Fakta Diös Fastigheter AB
Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 371 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är indelat i sex stycken marknadsområden med MO kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund,  Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.