Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös skapar utrymme för vetenskaplig mötesplats

13:00 / 6 May 2013 Diös Press release

På en yta om 1 286 kvm i fastigheten Råttan 18 på Storgatan 53 i centrala Luleå öppnar Vetenskapens hus portarna för en högteknologisk mötesplats för vetenskap. Avtalet löper på åtta år.

– Det arkitektoniskt vackra före detta posthuset är som gjort för hyresgästernas ambition att skapa en mötesplats för populärvetenskapliga event med starkt ungdomsfokus. Luleås ställning som vetenskapligt centrum kommer i och med den här satsningen att stärkas ytterligare. Vi är minst sagt en stolt hyresvärd, säger Ulf Boström, marknadsområdeschef för Diös i Norrbotten.

Vetenskapens hus drivs som en verksamhet på Luleå tekniska universitet. Samarbetspartners är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och LKAB. Förutom de tre parternas verksamheter i form av bland annat föredrag, konferenser och utställningar kommer Vetenskapens hus även att bli en kommunikationsarena med avancerade tekniska uppkopplingsmöjligheter till hela landet.


För mer information: Ulf Boström, marknadsområdeschef för Diös i Norrbotten, tel. 0770-33 22 00, 010-470 98 00.

Fakta Diös Fastigheter AB Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=2039711

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=2039712

Show as PDF