Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ny ledning för Diös Fastigheter AB

15:34 / 18 April 2013 Diös Press release

I syfte att ytterligare effektivisera organisationen genomför Diös förändringar i ledningsgruppen.

 

- Som en konsekvens av att vi sedan ett drygt år tillbaka är ett större bolag, har en omfattande integrationsprocess genomförts. Utvärderingen av den visar att vi måste göra ytterligare förändringar för att nå de samordningsvinster som vi strävar efter. Förutom att samla samtliga huvudkontorsfunktioner, stärker vi gemensamma rutiner och arbetssätt och tillsätter en ny ledningsgrupp, säger Christer Sundin, vd för Diös.

 

Den nya ledningsgruppen består av Christer Sundin (vd), Rolf Larsson (ekonomichef), Kristina Grahn-Persson (HR-chef), Ida Magnusson (koncernredovisningschef), Bo Tjälldén och Anders Hedström (marknadsområdeschefer) samt Thomas Nilsson (tillförordnad fastighetschef).

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se