Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer kontors- och industrifastighet i Gällivare

13:28 / 9 April 2013 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 8 april 2013 sålt fastigheten Gällivare 12:334 med adress Vuoskojärvivägen 11-23 i Gällivare. Fastigheten har en area om 14 724 kvm och köpeskillingen uppgår till 55 Mkr. Värdet överstiger senaste värderingen med 1,5 Mkr. Köpare är Företagscentrum i Gällivare AB.

- Försäljningen av fastigheten är ett led i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till regionstäderna. Att vi har hittat en köpare med god kännedom om marknaden är självklart glädjande, säger Christer Sundin, vd för Diös.

 

För ytterligare information:
Christer Sundin, vd, Diös Fastigheter AB tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01

 

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se