Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förbättrat resultat och ökad utdelning i Diös

08:00 / 27 February 2013 Diös Press release

• Periodens hyresintäkter uppgick till 1 300,2 Mkr (586,7) • Förvaltningsresultatet uppgick till 339,8 Mkr (132,4) • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 188,5 Mkr (206,9) • Engångseffekt uppskjuten skatt p.g.a. förändrad skattesats 116,0 Mkr (-) • Resultat per aktie uppgick till 5,73 kr (4,58) • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 kr per aktie (1,10)Diös förvaltningsresultat uppgick till 339,8 Mkr (132,4). Fastighetsportföljen visar en positiv värdeutveckling med 1,53 procent under året, till följd av förbättrade kassaflöden och bibehållna avkastningskrav. Bolagets belåningsgrad har utvecklats positivt och sänkts med 2,8 procent, till 66,4 procent (69,2).

- Periodens resultat visar att förvärvet av Norrvidden var rätt för Diös. Min uppfattning är att framgångarna med en stark resultatutveckling, vilket i sin tur skapar värdetillväxt, kommer att fortsätta. Det är med glädje som jag berättar om styrelsens förslag till utdelning om 2,30 kr per aktie. Jag ser detta som ett första kvitto på att Diös efter förvärvet av Norrvidden går en ljus framtid till mötes, säger Christer Sundin, vd.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1957950

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1957952

Show as PDF