Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förändring i Diös valberedning

10:00 / 4 February 2013 Diös Press release

Den 25 oktober 2012 offentliggjordes namnen på de fyra representanter som ingår i Diös Fastigheters AB,s valberedning inför årsstämman den 25 april 2013.

Därefter har Klövern AB avsagt sig sin plats. Klövern ersätts av Bengtsons Tidnings Aktiebolag - Jonas Bengtsson.

Diös valberedning består av de fyra största ägarna och principen på ersättare går till den som storleksmässigt står närmast i tur.

Efter förändringen består valberedningen av följande representanter.

AB Persson Invest - Bob Persson Humlegården Holding III AB - Per-Arne Rudbert Brinova Inter AB - Bo Forsén Bengtssons Tidning Aktiebolag - Jonas Bengtsson.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller brev till:

Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Österssund senast den 15 februari 2013.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10.00, 4 februari 2013.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 368 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. .

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1928443

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1928444

Show as PDF