Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer tre fastigheter i Härnösand

10:58 / 30 December 2013 Diös Press release

Diös säljer tre bostadsfastigheter i Härnösand till det lokala bolaget Härnökusten Fastigheter AB. Fastigheterna som säljs är Banken 11, Städet 8 och 17 i Härnösand. Köpeskillingen uppgår till 28,5 Mkr, vilket överstiger den senaste väderingen med 22,5 procent.För Diös är försäljningen ett led i strategin att koncentrera fastighetsbeståndet till de större regionala tillväxtorterna på bolagets marknad som sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr.

- Det känns väldigt bra att vi har en köpare som är verksam i Härnösand och som har ett bra rykte på denna marknad. Det innebär att våra hyresgäster kan se fram emot en fortsatt god förvaltning av sina bostäder och fastigheter, säger Diös vd Christer Sundin.

­- Härnökustens Fastigheter AB har en uttalad strategi att förvärva centralt belägna för oss intressanta fastigheter i Härnösand. Vi är ett lokalt fastighetsbolag som värnar om Härnösand som stad och dess positiva utveckling. Mer information om våra fastigheter finns på www.harnokusten.se, säger bolagets ägare Anders Johnsson och Ove Lidholm.

Fastigheterna övertas den 30 december 2013


För mer information Christer Sundin, vd Diös fastigheter, 010-490 95 01 Bo Tjälldén, marknadsområdeschef Diös Västernorrland, 010-470 96 50

Kort om Diös Fastigheter Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=2308122

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=2308123

Show as PDF