Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer industrifastighet i Luleå hamn

11:19 / 4 November 2013 Diös Press release

Diös säljer industrifastigheten Svartön som ligger i Luleås hamnområde för 5,1 miljoner kronor. Luleå kommun, som äger Luleå Hamn, är köpare av den 2567 m2 stora fastigheten.

- För oss är förvärvet strategiskt och sammankopplat till den framtida hamnutvecklingen. Vi bygger för en fördubblad godsomsättning 2020 och förvärvet är ett led i den långsiktiga satsningen att skapa konkurrenskraftiga transportförutsättningar för regionens industri, säger Roger Danell, hamnchef.

- Diös har en tydlig strategi som handlar om att koncentrera fastighetsägandet till mer centrala lägen. Därför är försäljningen av Svartön rätt för oss och det känns bra att vi kan sälja till en köpare med framtidsambitioner för Luleå, säger Ulf Boström, marknadsområdeschef Norrbotten.


Fakta Diös Fastigheter
Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

För mer information 
Ulf Boström, marknadsområdeschef Norrbotten, 0 10-470 98 00 
Roger Danell, hamnchef, Luleå Hamn, 072-700 24 28