Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedning inför Årsstämman 2014 är utsedd

17:47 / 30 October 2013 Diös Press release

Diös Fastigheters årsstämma 2014 genomförs den 28 april. Enligt ett tidigare beslut ska valberedningen bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras sex månader innan stämman.  I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Bo Forsén, representant för Brinova Inter AB
  • Bob Persson, representant för AB Persson Invest
  • Jonas Bengtsson, representant för Bengtsson Tidning AB
  • Sofia Aulin, representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning

Bo Forsén, Bob Persson och Jonas Bengtsson arbetade även i valberedningen inför Årsstämman 2013, Sofia Aulin är ny representant.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.

Fakta Diös Fastigheter
Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

För ytterligare information: 
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01 
Rolf Larsson, ekonomichef. Tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 03