Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Margaretha Bygdeståhl lämnar sin tjänst på Diös

14:31 / 31 October 2013 Diös Press release

Margaretha Bygdeståhl, marknads- och informationschef, lämnar sin tjänst på Diös Fastigheter AB per den sista november 2013. IR-relaterade frågor kommer att hanteras av Rolf Larsson, CFO. Övriga marknads- och informationsfrågor kommer tills vidare att hanteras inom vd-staben.

Fakta Diös Fastigheter
Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

För ytterligare information: 
Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 010-470 95 01