Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös: Förbättrat förvaltningsresultat och strategiska försäljningar

08:00 / 24 October 2013 Diös Press release

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 970,7 Mkr (971,5)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 274,8 Mkr (260,8)
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till -55,8 Mkr (62,2)
  • Värdeförändringar derivat uppgick till 96,6 Mkr (-55,9)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,22 kr (2,47)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 42,21 kr (37,77)

Diös Fastigheter AB (publ) redovisar en positiv utveckling av förvaltningsresultatet för årets tredje kvartal. Resultatet innebär att Diös ytterligare stärker sin soliditet till 26,4 procent (23,4) samt att belåningsgraden sjunker till 65,7 procent (68,2).

‑ Under det tredje kvartalet har vi avyttrat tre fastigheter till ett försäljningsvärde om 27,8 Mkr. Per den 30 september 2013 har vi sålt tolv fastigheter till ett försäljningsvärde om 226,9 Mkr. Trots färre lokaler och bostäder att hyra ut uppgår hyresintäkterna för årets första nio månader till 970,7 Mkr jämfört med förra årets 971,5 Mkr. Avyttrade fastigheter följer Diös strategi om en koncentrering av fastighetsägandet till centrala lägen på tillväxtorter, säger Christer Sundin, vd Diös Fastigheter.

 

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 24 oktober 2013.

Diös erbjuder lokaler och bostäder på tillväxtorter i norra Sverige. Med ca 370 fastigheter, en uthyrningsbar yta om ca 1 500 000 kvm och ett marknadsvärde på ca 11,7 Mdr, är Diös norra Sveriges största privata fastighetsägare. Diös arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att skapa värden för hyresgäster och ägare. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap och har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen. Visionen är att vara den mest framgångsrika fastighetsägaren och att aktivt bidra till samhällsutvecklingen på den egna marknaden som sträcker sig från Luleå i norr till Borlänge i söder. Huvudkontoret ligger i Östersund.

Show as PDF