Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös avyttrar del av fastighet i Östersund

13:34 / 1 June 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt del av fastigheten Kommunalmannen 4, i folkmun kallad Landstingsborgen, i Östersund Köpare är Frösö församling och köpeskillingen uppgick till 4 Mkr. Ansökan om fastighetsreglering är inlämnad till lantmäterimyndigheten och tillträde sker när fastighetsbildning är fastställd, sannolikt någon gång under hösten 2012.

– Affären känns fullt naturlig säger Hans Axelsson, chef för Affärsutveckling på Diös. På den del av fastigheten som avyttras står idag en fysisk enhet sammanbyggd med Hornsbergskyrkan. Nu får vi en tydlig fastighetbildning för båda parter, avslutar Hans Axelsson.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se


För ytterligare information: Hans Axelsson, chef Affärsutveckling, Diös fastigheter tel. 0770 – 33 22 00, 060 – 13 76 26

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 509 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sexmarknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1700678

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1700679

Show as PDF