Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös har sålt sitt innehav av egna aktier

08:00 / 27 December 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har per den 21 december sålt sitt innehav om 500 000 egna aktier. Genomsnittspriset per aktie uppgick till 34,825 kr. Aktierna förvärvades i enlighet med ett återköpsprogram den 17 augusti 2012 till ett pris om 34,00 kr per aktie.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 27 december 2012.

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 368 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. .

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1897939

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1897940

Show as PDF