Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förlänger hyresavtal med Polismyndigheten Dalarna

07:30 / 3 October 2012 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har, i fastigheten Stranden 20:2 Mora, tecknat en förlängning av hyresavtal med Polismyndigheten Dalarna. Kontraktet som omfattar 3 415 m2 är förlängt i sex år och hyresvärdet över perioden uppgår till 22,4 Mkr.

– Polismyndigheten Dalarnas Stabschef/Polisintendent Anders Unger samt Fastighet- och Länsfordonsansvarig Magnus Hagström upplever att verksamheten fungerar bra med bas i Mora. Parterna kommer gemensamt att göra visst underhåll i fastigheten för att optimera Polismyndighetens verksamhet.

– Ventilationssystemet kommer att byggas om under första delen av 2013 där vi bl.a. monterar närvarostyrda ventilationsdon på varje arbetsrum säger Diös kundansvarige i Dalarna Mathz Ångman. Detta som ett led i Diös miljöarbete där förhoppningen är att miljöcertifiera fastigheten enligt GreenBuilding.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07:30 den 3 oktober 2012


För ytterligare information: Mathz Ångman, Diös kundansvarig Mora tel. 0770 – 33 22 00, 0250 – 182 15

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 380 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,7 Mdr. Diös är numera indelad i sex stycken marknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1805579

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1805580

Show as PDF