Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ledningsgruppen utsedd i det nya Diös

11:55 / 20 January 2012 Diös Press release

Diös VD Christer Sundin har utsett ny ledningsgrupp för det sammanslagna bolaget,

Diös och Norrvidden, vilken består av följande representanter.

Christer Sundin, född 1949, Verkställande Direktör, anställd i Diös sedan juni 2005. Rolf Larsson, född 1964, Ekonomi & Finanschef, anställd i Diös sedan oktober 2005.

Hans Axelsson, född 1957, Chef Affärsutveckling, anställd i Norrvidden sedan 2004 och i Diös sedan sammanslagningen 30 december 2011.

Bo Tjällden, född 1959, Marknadsområdeschef Västernorrland, anställd i Norrvidden sedan 2004 och i Diös sedan sammanslagningen 30 december 2011.

Anders Hedström, född 1973, Marknadsområdeschef Gävleborg, anställd i Diös sedan juni 2005.

– Den nya ledningsgruppen, som tillträder dag som ovan, är sammansatt utifrån en samlad erfarenhet av branschen och god insikt i verksamheten, säger Diös VD Christer Sundin.  


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 383 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 1 500 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 11,1 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå, Umeå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1568087

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1568088

Show as PDF