Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer anrik projektfastighet i Gävle

07:30 / 18 August 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer fastigheten Norr 44:1, Gävle, mera känd som Gamla Grand. Fastigheten är för närvarande föremål för projekteringsarbete för uppförande av en hotellbyggnad. Försäljningspriset, inkl. upparbetade projektkostnader, uppgår till totalt 40 Mkr. Tillträde sker dag som ovan av köpare SSRS Fastighets AB.

Fastigheten Gamla Grand ingick i den portfölj som Diös förvärvade av Kungsleden 2007. Ambitionen att återskapa en av Gävles paradfastigheter till hotell har funnits med sedan dess. I drygt ett år har projektarbetet pågått och inom en inte alltför avlägsen tid kommer Elite Hotel att slå upp sina portar.

– Det känns bra att sälja ett projekt där vi redan nu kan förutspå ett lyckat resultat säger Diös VD Christer Sundin. Diös har bidragit med att göra detta möjligt, nu tar hotellets ägare över med genomförandet av en fyrstjärnig lysande anläggning.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07.30 den 18 augusti 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 132 fastigheter belägna på ett 15 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 684 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1437495

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1437496

Show as PDF