Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer mindre fastighet i Skellefteå

16:30 / 2 March 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) säljer per den 2 mars 2011 fastigheten Anläggaren 1 i Skellefteå. Fastigheten som är en mindre industribyggnad omfattar 2 176 kvm Köpare är MÅBO Förvaltnings AB och köpeskillingen uppgår till 6,0 Mkr.

– Fastigheten passar mer in med den nya ägarens strategier vilket gör att det blir en bra affär för samtliga parter, kommenterar Diös VD Christer Sundin affären

Följ oss gärna på www.dios.se

För ytterligare information:

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl16.30 den 2 mars 2011.


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB olaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 142 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 700 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,2 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1307523

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1307524

Show as PDF