Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös har tecknat samarbetsavtal med Jämtkraft

08:00 / 1 November 2011 Diös Press release

Diös Fastigheter (publ) har tecknat avtal med Jämtkraft om elhandel för hela sitt befintliga fastighetsbestånd. Portföljen kommer på sikt att uppgå till ca 100GWh/år och kommer att förvaltas av Jämtkrafts helägda dotterbolag Scandem Market.

– Vi väljer Jämtkraft och Scandem Market för våra elinköp, eftersom vi ser dem som ledande aktör när det gäller management av elenergiportföljer i Norden, säger Christer Sundin, VD Diös Fastigheter.

–  Det är oerhört glädjande att Diös nu väljer att fördjupa samarbetet med oss ytterligare. Diös är precis som vi ett offensivt företag. Vi ser även möjligheter att tillsammans erbjuda inköpstjänsten Elaton till deras hyresgäster och anställda, som ett mervärde, säger Lena Persson, chef för elhandel på Jämtkraft.

Om Jämtkraft

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Jämtkrafts övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.

Om Elaton

Elaton är en inköpstjänst för el för privatpersoner. I stället för att tillverka och sälja el köper Elaton in el till kunden. Elatons elpris följer marknaden nedåt, som ett rörligt pris, men bromsar uppåt genom prissäkringar av våra elinköpare. Det ger lite samma trygghet som ett fast pris.

Följ oss på vår hemsida www.dios.se (www.dios.se)

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 fredag den 1 november 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD Diös Fastigheter AB                             0770-33 22 00, 070-688 72 83 Lena Persson, chef Elhandel Jämtkraft                               063-14 90 47 Anders Rubensson, pressansvarig Jämtkraft                       063-57 74 72

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 130 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 680 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1506047

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1506048

Show as PDF