Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Flaggningsmeddelande

07:44 / 27 October 2008 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) har den 24 oktober 2008 återköpt 1 363 625 egna aktier i enlighet med ett återköpsprogram som beslutades av årsstämman den 29 april 2008. Aktierna har förvärvats på Stockholmsbörsen till ett pris av 16,20 per aktie. Under perioden för återköpsprogrammet har Diös per den 27 oktober 2008 återköpt 1 713 625 aktier vilket motsvarar 5,92 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa årsstämma förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Totalt äger Diös 2 010 225 egna aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25, ________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 120 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 558 900 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall, Luleå samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=885362

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=885363

Show as PDF