Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös köper Aurorum Teknikbyn AB i Luleå.

11:00 / 16 August 2007 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar Aurorum Teknikbyn AB i Luleå, som driver Aurorum Science Park i Luleå. Verksamheten består av ett markområde och kontorsbyggnader med en uthyrbar area om cirka 18 000 kvm vid Luleå Tekniska Universitet. Idag finns närmare 100 kunskapsföretag, med hela världen som arbetsfält, inhyrda i lokalerna.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 193 Mkr, med en direktavkastning om 6,9 procent. Tillträde till fastigheterna sker per den 1 oktober 2007.

Aurorum blir Diös Fastigheters andra stora satsning i regionen, och fastighetsinnehavet i Luleå ökar till drygt 32 000 kvm. Förvärvet innebär att Luleå blir nytt marknadsområde i Diös Fastigheters organisation. Marknadsområdet kommer per dagens datum uppgå till drygt 59 000 kvm och innefattar även fastigheter i Piteå och Skellefteå.

- Det ska bli stimulerande att få arbete med fastigheter i sådan miljö som i en Science Park och vi tror på en fortsatt positiv utveckling av innehållet i verksamheten, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. Vidare känns den här affären extra rolig eftersom Diös Fastigheter är ett norrlandsbaserat fastighetsbolag, fortsätter Christer Sundin. Vi har fram till nu varit ganska tunt representerade i den här regionen, men med dagens affär kan vi på allvar börja etablera oss med förvaltningsorganisationer även i den här delen av norrland. Vår strategi är ju att driva marknadsområden med egen personal och lokal närvaro men för att det skall vara lönsamt krävs en volym om minst 50 000 kvm, avslutar Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter AB.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informations-/Marknadschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

_________________________________________________________________________

Fakta öm Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 126 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 565 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,7 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=680957

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=680958

Show as PDF