Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar 57 fastigheter på ett flertal norrländska orter

09:00 / 7 August 2007 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar 57 fastigheter av Fastighetsbolaget Kungsleden AB. Fastigheterna är belägna på ett flertal norrländska orter såsom Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Piteå m.fl. De förvärvade fastigheternas uthyrbara area uppgår till 191 517 kvm, varav 42 procent återfinns i Gävle och 14 procent i Sundsvall. Fastigheterna innehåller i huvudsak kontors-, butiks- och industrilokaler och har ett hyresvärde om 114 Mkr.

Förvärvet sker till en köpeskilling om totalt 820 Mkr, motsvarande 4 300 kr/kvm, med en direktavkastning om 7,3 procent. Tillträde till fastigheterna sker per den 3 september 2007.

Förvärvet blir Diös Fastigheters hittills största satsning efter börsintroduktionen och innebär att värdet på fastighetsportföljen ökar till cirka 3,7 Mdkr.

- En utmärkt affär som jag ser flera positiva delar i säger Christer Sundin, VD för Diös Fastigheter AB. Vi växer kraftfullt i både Gävle och Sundsvall vilket ligger helt i linje med våra planer och innebär att Sundsvall nu blir ett eget marknadsområde. En annan positiv effekt är att affären innehåller en del utvecklingspotentialer samt ger oss förvaltningsmässiga samordningsfördelar, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informations-/Marknadschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

_________________________________________________________________________

Fakta öm Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 374 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 2,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=677835

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=677836

Show as PDF