Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport januari – juni 2007

09:06 / 30 August 2007 Diös Press release

■ Periodens intäkter uppgick till 154 Mkr (106). ■ Resultatet efter skatt uppgick till 57 Mkr (93). ■ Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 20 Mkr (66). ■ Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kr (4,28). ■ Eget kapital per aktie uppgick till 37,35 Kr ( 32,90). ■ Fastighetsförvärv genomfördes för 633 Mkr (0).

Rörelseresultatet per den 30 juni, uppgick till 88 Mkr. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter om 20 Mkr. Resultat från löpande förvaltningen fortsätter att stärkas, vilket visar att genomförda förvärv och förädlingsprojekt gett resultat.

- Vi gör ett riktigt starkt förvaltningsresultat med en uthyrningsgrad på 94,1 procent, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. De fastighetsförvärv som genomfördes första halvåret har överträffat våra förväntningar och konjunkturen på våra marknader är fortsatt stark vilket gynnar oss som fastighetsägare avslutar Christer Sundin.

Efter periodens slut har förvärv genomförts av 59 fastigheter på ett flertal orter i norrland.

________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 371 655 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 2,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=686556

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=686557

Show as PDF