Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar fastighet i centrala Sundsvall

11:53 / 5 July 2007 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheten Vesta 4 i centrala Sundsvall med adress Esplanaden 11/ Trädgårdsgatan 22. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 1 400 kvm och innehåller i huvudsak bostäder och kontor. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 16,2 Mkr med en initial direktavkastning om 6,9 procent. Säljare är en lokal aktör, och tillträde till fastigheten sker 5 juli 2007.

- Genom strategiska styckeförvärv kan vi bygga på vårt Sundsvallsbestånd och plocka viktiga marknadsandelar på orten, säger Diös VD Christer Sundin. Fastigheten Vesta 4 med sitt centrala läge är ett typiskt sådant kompletteringsköp, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

__________________________________________________________________________

Fakta öm Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 374 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 2,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=669758

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=669759

Show as PDF