Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar fastighetsbestånd i centrala Östersund

15:11 / 2 April 2007 Diös Press release

PRESSMEDDELANDE      Östersund den 2 april 2007 

Diös Fastigheter AB (publ) fortsätter sin satsning i Östersund genom förvärv av koncernen Lenurb AB, innehållande fem fastigheter i centrala Östersund och en fastighet på Frösön. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde av 93 Mkr. Initial direktavkastning uppgår till ca 7 procent.

Totalt omfattar fastigheterna ca 13 700 kvm varav 8 300 bostäder och 5 400 lokaler. Fastigheterna tillträds dag som ovan. I och med förvärvet uppgår marknadsområdet Östersund till 12 fastigheter om totalt 65 900 kvm.

- I förvärvet finns flera bostadsfastigheter centralt placerad i Östersund, vilket kompletterar vårt befintliga bestånd på ett utmärkt vis samt ger oss ett effektivt förvaltningsområde, säger Diös VD, Christer Sundin. Östersund är i ett spännande förvandlingsskede, det händer mycket på orten och det känns positivt att få vara med där det händer avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD, tel 0770-33 22 00, 070 – 688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter, samt 71,8 procent av aktierna i Åre Centrum AB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 323 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 31 december 2006 till 2 289 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=627679

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=627680

Show as PDF