Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös delårsrapport januari – mars 2007

09:00 / 27 April 2007 Diös Press release

■  Periodens intäkter uppgick till 70 Mkr (53) ■ Resultatet efter skatt uppgick till 18 Mkr (15) ■ Resultatet per aktie uppgick till 0,53 kr (0,77) ■ Eget kapital per aktie uppgick till 37,10 kr (30,20) ■ Fastighetsförvärv genomfördes för 466 Mkr (0)

Rörelseresultatet per den 31 mars, uppgick till 32 Mkr (23). Resultatet har påverkats positivt av de fastighetsförvärv som genomfördes under det första kvartalet. Den totala fastighetskostnaden uppgick till 32 Mkr (26). Kostnaden för uppvärmningen minskade med 8 % i jämförelse med ett normalår.

Värdet på fastighetsportföljen ökade med 466 Mkr och uppgick per 31 mars, 2007 till totalt 2 730 Mkr (1 680).

- Det är glädjande att vi kunnat genomföra förvärv till goda avkastningsnivåer, säger Diös VD, Christer Sundin. Förvärvet av Åre Centrum AB ger oss dessutom möjligheter att synas på en mycket intressant marknad. Vår fortsatt starka balansräkning innebär att vi kan genomföra vår strategi att förvärva och förädla fastigheter, avslutar Christer Sundin.

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD, tel 0770-33 22 00, 070 – 688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 374 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår 2 903 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=639309

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=639310

Show as PDF