Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar en fastighet på Norrmalm i Sundsvall

13:46 / 28 March 2007 Diös Press release

PRESSMEDDELANDE     Östersund den 28 mars 2007  

Diös Fastigheter AB (publ) förvärvar fastigheten Balder 3 i centrala Sundsvall. Fastigheten som nyligen genomgått en totalrenovering består av 3 byggnader med en uthyrbar area om 4 724 kvm innehåller i huvudsak bostäder.

Förvärvet sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 59 Mkr med en direktavkastning om 6,8 procent. Säljare är Aggregator AB och tillträde till fastigheten sker den 2 april 2007.

- Förvärvet är ett kompletteringsköp i Sundsvall och passar med sitt centrala läge väl in i vår portfölj, säger Diös VD Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter, samt 71,8 procent av aktierna i Åre Centrum AB. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 323 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 31 december 2006 till 2 289 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=625476

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=625477

Show as PDF