Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter AB förvärvar 71,8 procent av aktierna i Åre Centrum AB

09:01 / 6 March 2007 Diös Press release

PRESSMEDDELANDE      Östersund den 6 mars 2007 

Diös Fastigheter AB (publ) (Diös) har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 71,8 procent av aktierna i Åre Centrum AB (Åre Centrum). Tillträde är beräknat att ske under mars och april månad 2007.

Åre Centrum är ett lokalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Åre kommun. Genom förvärvet tillförs Diös koncern åtta fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 440 mkr.

Diös avser finansiera förvärvet med nyemitterade aktier, eget kapital och lån. Aktieägarna i Åre Centrum har givits möjlighet att sälja sina aktier till Diös för ett marknadsmässigt vederlag i form av kontanter och nyemitterade aktier i Diös. Vederlaget har baserats på en extern värdering av Åre Centrums fastigheter.

Ägare till ca 70 procent av de förvärvade aktierna i Åre Centrum har aviserat att de önskar erhålla kontant betalning. Till resterande del betalar Diös med nyemitterade aktier i Diös, totalt högst 800 000 aktier. Emissionen av nya aktier i Diös sker i enlighet med det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2006. Nyemissionen riktar sig uteslutande till de säljande ägarna i Åre Centrum. De nya aktierna avses emitteras till en kurs motsvarande cirka 34 kronor per aktie.

-Ett förvärv av aktier i Åre Centrum är strategiskt riktigt. Åre är en attraktiv ort som har utvecklats mycket och befinner sig i en stark tillväxttrend, säger Lars Holmgren, styrelseordförande Diös. Åre som ort kommer även att bli en bra arena och marknadsplats för varumärket Diös, avslutar Lars Holmgren.

För ytterligare information:  Lars Holmgren, Styrelseordförande, telefon 08-787 51 10, 070-575 35 45 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 317 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 31 december 2006 till 2 243 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=614353

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=614354

Show as PDF