Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar fastigheten Cupido 5 i Sundsvall

10:30 / 1 February 2007 Diös Press release

Diös Fastigheter har den 1 februari 2007, förvärvat fastigheten Cupido 5, med adress Köpmangatan 16 i centrala Sundsvall. Fastigheten som har en uthyrbar yta om ca 1 800 kvm, i huvudsak bostäder, är idag fullt uthyrd.

Säljare är LNC Invest AB och förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 15,7 Mkr, vilket motsvarar en direktavkastning om 7 procent.

Tillträde till fastigheten sker dag som ovan.

Efter förvärvet äger bolaget 54 fastigheter, med en total yta om cirka 317 000 kvm, fördelat på sex marknadsområden.

- Det här känns riktigt bra, enutmärkt komplettering till vår fastighet Borgmästaren som ligger i kvarteren bredvid, kommenterar Christer Sundin, Diös VD, affären. Det är en väl underhållen och bra fastighet, och den stämmer väl in i vår tillväxtstrategi för Sundsvall. Lite kuriosa i sammanhanget är att fastigheten en gång byggts och ägts av Anders Diös, vilket gör affären mycket speciell för oss avslutar Christer Sundin

Besök gärna vår hemsida: www.dios.se.

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD telefon 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, telefon 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta. förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 317 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 30 september 2006 till 2 193 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=599411

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=599412

Show as PDF