Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter säljer kontorsfastighet i Gävle

08:00 / 5 December 2007 Diös Press release

PRESSMEDDELANDE     Östersund den 5 december 2007  

Diös Fastigheter AB (publ) har sålt fastigheten Alderholmen 10:1 i Gävle till ett försäljningspris om 1,8 Mkr. Fastigheten som ingick i affären Diös genomförde med Kungsleden i början av oktober är på cirka 900 kvm och innehåller i huvudsak kontor. Försäljningspriset överstiger det bokförda värdet och ger en realiserad vinst om 300 000 kr. Köpare är Öbergs GM Måleri som tillträder fastigheten den 14 december 2007.

- En bra affär för båda parter, kommenterar Diös Fastigheters VD Christer Sundin affären.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Chirister Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, e-mail

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 128 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 587 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=734243

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=734244

Show as PDF