Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Gällande Diös återköp av aktier.

11:01 / 16 October 2007 Diös Press release

Östersund den 16 oktober 2007  

Som tidigare meddelats har Diös Fastigheter inlett återköpsprogram i enlighet med beslut av årsstämman den 27 april 2007. Återköpen är gjorda via finansiell rådgivare och har skett under tidsperioden 18 september – 2 oktober 2007.

Enligt gällande kalendarium lämnar Diös Fastigheter delårsrapport januari – september 2007 den 29 oktober 2007. Återköpen av 11 600 aktier den 1 och 2 oktober 2007 står därmed i strid mot gällande regelverk, som innebär att handel med aktier inte får ske med kortare tidsperiod än 30 dagar före rapportsläpp.

Diös Fastigheter har under tidsperioden 1 och 2 oktober 2007 inte varit aktiv i några affärsrelaterade kontakter som bedöms vara av kurspåverkande karaktär. Diös kommer därmed att lämna delårsrapport januari – september 2007 på utsatt datum.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information: 

Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

_________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 126 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 565 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,7 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=709061

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=709062

Show as PDF