Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bra resultat i Diös Fastigheter

11:00 / 29 October 2007 Diös Press release

Delårsrapport januari- september 2007

■ Periodens intäkter uppgick till 250 Mkr (172). ■ Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (183). ■ Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 18 Mkr (118). ■ Resultatet per aktie uppgick till 3,13 kr (7,15). ■ Eget kapital per aktie uppgick till 38,70Kr ( 34,90). ■ Fastighetsförvärv genomfördes för 1 469 Mkr (378).

Diös Fastigheter AB:s (publ) rörelseresultat exkl. orealiserade värdeförändringar för perioden januari – september 2007 uppgick till 130 Mkr (85). Driftöverskottet uppgick till 146 Mkr (99) vilket motsvarar en överskottsgrad på 61 procent (59).Hyresintäkterna för rapportperioden uppgick till 238 Mkr (167), vilket motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad på 93 procent (90). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18 Mkr (118). Periodens finansnetto uppgick till -51 Mkr (-31).

– Vi gör ett bra resultat för årets första nio månader, den höga uthyrningsgraden visar att vår strategi med en stark lokal närvaro på våra marknadsområden har positiv effekt, säger Diös Fastigheters VD Christer Sundin. Kvartal tre har präglats av en fortsatt hög aktivitet på förvärvssidan. Förvärvet av 57 fastigheter från Kungsleden, för en köpeskilling på 820 Mkr, har medgivit många positiva förändringar för vår del, bland annat har Sundsvall blivit ett nytt marknadsområde vilket medför en starkare lokal närvaro med de fördelar det innebär, avslutar Christer Sundin.

Besök gärna vår hemsida, www.dios.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, 0770-33 22 00, 070-345 01 25, _________________________________________________________________________

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 126 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 565 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,7 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=716193

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=716195

Show as PDF