Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös delårsrapport januari – juni 2006: Fortsatt bra resultatutveckling

14:00 / 22 August 2006 Diös Press release

Periodens hyresintäkter uppgick till 102 Mkr Resultatet efter skatt uppgick till 93 Mkr Resultatet per aktie uppgick till 4,28 kr Soliditeten var 43 procent Eget kapital uppgick till 32,90 kr Notering på Stockholmsbörsens O-lista skedde den 22 maj

Efter rapportperiodens utgång förvärvades sju fastigheter i Östersund och Gävle från AB Persson Invest. Det underliggande värdet uppgick till 375 Mkr med en direktavkastning på 7,2 procent. Ytan uppgick till 51 000 kvm med huvudsakligen kontorslokaler.

Diös Fastigheters resultatutfall för första halvåret 2006 visar en fortsatt positiv utveckling. I resultatet ingår en positiv värdeförändring av fastigheternas marknadsvärde om 66 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden ökade under andra kvartalet med 4,2 procent till 92,4 procent.

Resultatet har belastats med finansiella kostnader av engångskaraktär om 5 Mkr.

– Det är glädjande att se att den positiva trenden med ökad uthyrning på de flesta marknadsområdena fortsätter, och att den påverkar vår fastighetsportfölj i positiv riktning, konstaterar bolagets VD Christer Sundin. I övrigt har perioden till stor del präglats av den noteringsprocess som vi genomfört. Att vi nu går in i en ny fas på en marknad som fortsätter att sjuda av framtidstro känns mycket stimulerande och ger oss energi att expandera på nya prioriterade marknader inom vår geografiska marknad norr om Dalälven avslutar Christer Sundin.


Ytterligare information: Christer Sundin, VD, telefon 0770–33 22 00, 070–688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770–33 22 00, 070–666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, telefon 0770–33 22 00, 070–345 01 25 Besök gärna vår hemsida: www.dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 55 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 315 155 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent av butiker, 10 procent av bostäder, 8 procent av industri och lager och 19 procent av övriga uthyrningsbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick till 2 132 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Gävle, Mora, Sundsvall och Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bolaget noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 22 maj 2006.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=532846

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=532848

Show as PDF