Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös resultat efter skatt, 219 Mkr

12:00 / 12 January 2006 Diös Press release

o Resultatet efter skatt under perioden uppgick till 219 Mkr. o Resultatet per aktie uppgick till 50,30 kr o Soliditeten var 32%. o Uthyrningsgraden uppgick till 93%. o Under året förvärvades 52 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 266 785 kvm, till ett värde av 1 672 Mkr. o En notering på Stockholmsbörsens O-lista planeras under första halvåret 2006.

Diös Fastigheters första verksamhetsår avslutas med ett starkt resultat efter skatt på 219 Mkr. I resultatet ingår värdeökning avseende fastigheter med 96 Mkr och uppskjuten skatt med 82 Mkr. Rapportperioden avser helåret 2005 för koncernen. Fastighetsverksamhet har bedrivits under 7 månader från och med juni 2005.

Målet är att under första halvåret 2006 notera bolaget på börsens O-lista och i anslutning till detta genomföra en nyemission om cirka 250 Mkr som ska användas för ytterligare fastighetsförvärv.

- Det positiva resultatet ger oss en bra grund för fortsatt expansion på våra prioriterade markna-der, konstaterar bolagets VD Christer Sundin. Diös övergripande mål är att bli en ledande fastig-hetsaktör inom vårt geografiska verksamhetsområde. Det ska vi bli dels genom en marknadsorien-terad fastighetsförvaltning, dels genom en växande fastighetsportfölj där vi även kan tänka oss förvärv av hela fastighetsbolag i de regioner vi prioriterar avslutar Christer Sundin.

Ytterligare information: Christer Sundin, VD, telefon 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567490

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=567491

Show as PDF