Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös tillträder 13 fastigheter

11:04 / 2 September 2005 Diös Press release

Diös Fastigheter har tillträtt 13 centralt belägna kontors- och logistikfastigheter på centralorter i Dalarna och Norrland. Flertalet av fastigheterna, som har en total uthyrningsbar yta på ca 65 000 kvadratmeter, har förvärvats från Klövern.

Diös Fastigheter bildades i sin nuvarande form i juni i år med bl a LRF, Fabege, Hum-legården, Catella Fonder, Brinova och Klövern som grundare. I samband med bildandet tillträdde bolaget AP-fastigheters bestånd i Gävle-/Dalaregionen. Ägarna har offentlig-gjort sina planer på att börsnotera Diös Fastigheter under första halvåret 2006.

Inklusive de nu tillträdda fastigheterna uppgår Diös fastighetsbestånd till sammanlagt ca 270 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav merparten utgörs av kommersiella loka-ler och en mindre andel av bostäder. Den ekonomiska uthyrningsgraden i beståndet upp¬går till ca 95 procent. De nu tillträdda fastigheterna ligger i Gävle, Sandviken, Fa-lun, Sundsvall, Östersund, Härnösand, Umeå, Lycksele och Luleå.

- Förvärven innebär att vi får ett fotfäste på strategiska orter över hela Norrland säger Christer Sundin, som är VD för Diös Fastigheter. Bland de förvärvade fastigheterna märks kommunfastigheter och en galleria i centrala Falun. Övriga fastigheter utgörs till stor del av f d postfastigheter med inslag av kontor.

Diös Fastigheter AB räknar med att göra ytterligare förvärv under hösten.


VD Christer Sundin, 070/688 72 83

Diös Fastigheter AB Åsgatan 40 SE-791 72 Falun, Sweden Telefon: 023-221 61Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=403962

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=403963

Show as PDF