Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Nybildade Diös Fastigheter AB med fokus på norra Sverige

08:00 / 18 May 2005 Diös Press release

Notering på Stockholmsbörsen är planerad efter årsskiftet

STOCKHOLM 18 maj 2005. I dag offentliggörs bildandet av ett nytt fastighetsbolag – Diös Fastigheter AB - med inriktning på fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Bakom bolaget står ett flertal etablerade fastighetsaktörer och investerare, däribland Fabege, Humlegården, Klövern, Persson Invest, LRF, Backahill och Catella Kapitalförvaltning.

Diös tillförs via en riktad kontantemission 270 miljoner kronor. Avtal har tecknats med AP Fastigheter om förvärv av ett fastighetsbestånd beläget i Gävle-/Dalaregionen, vilket Diös kommer att tillträda den 1 juni 2005. Fastighetsvärdet för detta bestånd uppgår till cirka 1 165 miljoner kronor.

Förutom förvärvet från AP Fastigheter har Diös tecknat avsiktsförklaringar med Fabege, Humlegården, Klövern och Persson Invest om apportförvärv av fastigheter. Genom apportförvärven kommer Diös att tillföras attraktiva fastigheter på utvalda orter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 660 miljoner kronor.

”Diös ska bli en av de ledande fastighetsaktörerna i norra Sverige. Bolagets tydliga fokusering på denna intressanta marknad kommer att skapa god lönsamhet och ge aktieägarna en långsiktigt hög och stabil avkastning”, säger Diös VD Christer Sundin.

Enligt plan kommer Diös att noteras på Stockholmsbörsens O-lista efter årsskiftet 2005/2006. Under noteringsprocessen kommer Lars Holmgren från LRF att vara bolagets styrelseordförande.

Den sammanlagda fastighetsportföljen efter apportförvärven kommer att bestå av 60 fastigheter belägna på 11 orter, från Borlänge i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret förläggs till Östersund kompletterat med lokalkontor i Falun och Sundsvall.

”Genom effektiv och marknadsorienterad fastighetsförvaltning ska vi skapa långsiktiga hyresgästrelationer. Vi har redan grunden till en professionell organisation med skickliga, engagerade och lyhörda medarbetare”, säger Christer Sundin.

Det sammanlagda fastighetsbeståndets totala uthyrbara area uppgår till cirka 320 000 kvm. De sammanlagda hyresintäkterna uppgår till cirka 250 miljoner kronor och driftnettot till cirka 155 miljoner kronor. Fastighetsvärdet på den totala portföljen bedöms vara cirka 1,8 miljarder kronor, varav huvuddelen av värdet finns i Borlänge, Falun, Gävle och Östersund.

Catella Corporate Finance och Swedbank Markets kommer att vara Diös rådgivare i samband med börsnoteringen.

Diös Fastigheter AB: För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel 070-688 72 83 Lars Holmgren, Styrelseordförande, tel 070-575 35 45

Inbjudan till presskonferens

Med anledning av offentliggörandet av det nybildade Diös Fastigheter AB hålls ett informationsmöte idag den 18 maj klockan 15.00. Plats: Catella Corporate Finance, Birger Jarlsgatan 6, Stockholm. Välkommen!

För ytterligare information hänvisas till Catellas hemsida, www.catella.se/transaktioner, där ytterligare information om Diös Fastigheter AB finns presenterat.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=377480

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=377484

Show as PDF