Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Resultatet 20 Mkr under tredje kvartalet och Ny styrelse utsedd

15:03 / 19 December 2005 Diös Press release

• Resultatet för Diös Fastigheter AB för perioden juli–september efter skatt uppgick till 20 Mkr. • Resultatet per aktie uppgick till 6,80 kronor. • Hyresintäkterna upp gick till 43 Mkr. • Under perioden förvärvade Diös 13 fastigheter med en uthyrningsbar yta på drygt 65 000 kvadratmeter.

De totala fastighetskostnaderna under perioden uppgick till 15 Mkr och driftöverskottet till 29 Mkr. Den genomsnittliga uthyrningsgraden uppgick vid periodens slut till ca 92 procent. Det framgår av Diös Fastigheters delårsrapport för perioden juli–september 2005. Några jämförelsesiffror för tidigare perioder föreligger inte eftersom verksamheten startades 1 juni 2005.

Diös har tidigare offentliggjort avsikten att notera bolaget på Stockholmsbörsen O-lista under första halvåret 2006 och att i samband med börsnoteringen genomföra en nyemission om 250 Mkr.

I samband med en extra bolagsstämma valdes följande styrelse: Gustaf Hermelin, Lars Holmgren, Lars-Ove Håkansson, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Thorsten Åsbjer.

– Jag ser förutsättningarna för tillväxt som goda genom den höga aktivitet som råder inom fastighetsbranschen i de regioner vi prioriterar. Vi räknar med ett flertal förvärv genom kontantaffärer och apportering innan börsintroduktionen, säger Christer Sundin som är VD för Diös Fastigheter.


Ytterligare information: Christer Sundin, VD: tel 0770–33 22 00, mobil 070–688 72 83, e-mail christer.sundin@dios.se Rolf Larsson, ekonomichef: tel 0770–33 22 00, mobil 070–666 14 83, e-mail rolf.larsson@dios.se

Fakta om Diös Diös Fastigheter AB är ett nybildat fastighetsbolag med inriktning på fastigheter i norra Sverige. Diös skall förvärva, utveckla, förvalta och försälja fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Bolaget äger 53 fastigheter med en total yta på drygt 265 000 kvadratmeter. Diös har förvaltningskontor i Borlänge, Falun, Gävle, Mora och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Östersund. Bolaget har för avsikt att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret 2006.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=438820

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=438822

Show as PDF