Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Valberedning inför årsstämman 2024

14:00 / 15 September 2023 CTT Systems Press release

Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2024:

Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB
 
Valberedningen har i enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 tillsatts av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2023.
 
CTT Systems AB:s årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2024.
 
Aktieägare kan lägga fram förslag till valberedningen, fram till den 15 februari 2024, via e-post till valberedningens ordförande på tomas.torlof@ctt.se

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/