Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2021

08:00 / 22 July 2021 CTT Systems Press release

                    
ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 16 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 5 % (12)
 • Periodens resultat uppgick till 6,1 MSEK (6,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 7,2 MSEK (-9,8), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


DELÅRET JANUARI - JUNI 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 46 % till 68,9 MSEK (127,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 39 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (32,6), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 11 % (26)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 4 % (26)
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (24,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (1,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,3 MSEK (-5,0), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


PROGNOS TREDJE KVARTALET 2021 - HELÅR 2021
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2021 bedöms bli mellan 35 och 40 MSEK (38,3). Helåret 140 – 160 MSEK (200,8).

                            
                       
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 566 427 07
  UK +44 333 300 92 61
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2021. Länken finns även på www.ctt.se                                                                                                                                                                                                                                                        

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/