Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems: VD Torbjörn Johansson avser att gå i pension den 1 april 2022

18:15 / 8 February 2021 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, offentliggör att bolagets VD, Torbjörn Johansson, idag meddelat styrelsen att han avser gå i pension den 1 april 2022. Styrelsen kommer senare i år starta rekryteringen av en ny VD.

Torbjörn Johansson, som nästa år fyller 64 år, började på CTT som teknisk chef 1996 och har varit VD sedan 1997. Han meddelar detta redan nu för att skapa förutsättningar för styrelsen att i god tid planera och genomföra en strukturerad rekryteringsprocess.

Tomas Torlöf, styrelseordförande i CTT, kommenterar: "Torbjörn är en enastående entreprenör och VD, som i mer än två decennier varit drivande i att ta CTT från ett förhoppningsbolag till en etablerad leverantör med flygbolagskunder över hela världen. Han har i hög grad bidragit till, det smått unika faktum, att CTT idag är ensam leverantör av luftfuktare till alla de fyra senaste långdistansflygplansmodellerna från Airbus och Boeing. Det har varit ett privilegium att som ordförande få vara i samma roteformation som Torbjörn. Jag är tacksam för hans engagemang och insatser samt att han kommer kvarstå som VD i ytterligare drygt ett år. Det ger styrelsen tillräckligt med tid att rekrytera en ersättare och säkerställa en smidig övergång."

Torbjörn Johansson, VD i CTT, säger: "Efter många roliga och stimulerande år som VD på CTT har jag nu bestämt och meddelat tidpunkten för min pensionering. CTT är ett i flera bemärkelser unikt företag. Det har varit en ynnest att få arbeta tillsammans med engagerade kollegor, i ett litet företag med unika produkter som gör flyget bättre, dels genom att höja luftfuktigheten - och dels minskar flygresors klimatavtryck. Jag är inte färdig med CTT ännu. Jag är fast besluten att lotsa bolaget genom krisen. Vid tidpunkten för min aviserade pension räknar jag med att CTT inte enbart är en bra bit in i återhämtningen utan även har tydliggjort några av våra tillväxtmöjligheter."

Om CTT Systems

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing, det finns som tillval på A350XWB och är valt som tillval på A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. www.ctt.se

 

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD
Telefon: +46706652446 - E-post: torbjorn.johansson@ctt.seTomas Torlöf, styrelseordförande
Telefon: +46705943819 - E-post: tomas@trulscom.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 18:15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/