Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport fjärde kvartalet 2020 / Bokslutskommuniké 2020

08:30 / 9 February 2021 CTT Systems Press release

fjärde kvartalet 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 58 % till 34,9 MSEK (84,0) - i jämförbara valutor, en minskning med 54 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till -0,6 MSEK (24,2)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till -2 % (29)
 • Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (19,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (1,55)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -1,1 MSEK (33,9)

 

januari - december 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 43 % till 200,8 MSEK (354,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 43 %
 • Nettoomsättningen minskade med 42 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet
- i jämförbara valutor, en minskning med 42 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 38,4 MSEK (119,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 19 % (34)
 • Periodens resultat uppgick till 31,1 MSEK (92,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,48 SEK (7,39)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -10,8 MSEK (108,6)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,74 SEK per aktie (4,05)

 

Prognos första kvartalet 2021

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2021 bedöms bli mellan 30 och 35 MSEK (77,2).

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:

SE +46 8 505 583 57
UK +44 333 300 90 32

 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken
https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q4-2020. Länken finns även på www.ctt.se
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 8:30 (CET).  
 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/