Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

09:30 / 21 October 2021 CTT Systems Press release

Flaggningsmeddelande i CTT Systems AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556430-7741 CTT Systems AB
Instrument SE0000418923 Common Stock
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 498 188
Antal rösträtter 498 188
 
Transaktionen
Datum 2021-10-19
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 098 188
 - direkt innehavda rösträtter 1 098 188
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,76486 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,76486 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,76486 % 1 098 188
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,76486 % 1 098 188
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 098 188
 - andel av rösträtter 8,76486 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/