Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2020

08:30 / 21 July 2020 CTT Systems Press release

andra kvartalet 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 53 %
 • Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 51 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,0 MSEK (26,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (2,10)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -9,8 MSEK (17,8)

 

delåret januari - juni 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 32 % till 127,5 MSEK (187,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 34 %
 • Nettoomsättningen minskade med 30 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet - i jämförbara valutor, en minskning med 32 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 32,6 MSEK (56,6)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (30)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,2 MSEK (44,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,93 SEK (3,54)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,0 MSEK (39,9)

 

Prognos tredje kvartalet 2020

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2020 bedöms bli mellan 38 och 42 MSEK (83,4).

 

presentation av delårsrapporten

 
En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:

SE +46856642704
UK +443333009030

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/