Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems säljer sin verksamhet i Gustavsberg till ÅF Pöyry

13:00 / 2 September 2019 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB ("CTT"), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, har idag tecknat avtal med ÅF Pöyry om att sälja sin elektronikenhet i Gustavsberg. Försäljningen är ett steg i CTTs strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. 

Avyttringen omfattar utvecklings- och produktionsenheten i Gustavsberg (CTT-G), som sysselsätter ett tiotal personer och med en extern omsättning om knappt 12 MSEK under 2018. Avyttringen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.

Avyttringen har en positiv resultatpåverkan om 4-5 MSEK. Kassaflödeseffekten uppgår till 17-19 MSEK. CTT har även slutit ett leverantörs- och underhållsavtal med ÅF Pöyry för de delar som CTT behöver i sin kärnverksamhet.

"Detta är ett led i vår strategi att fokusera på kärnverksamheten", kommenterar Torbjörn Johansson, VD på CTT Systems. "Det är min övertygelse att den avyttrade verksamheten har bättre förutsättningar att utvecklas som en del av ÅF Pöyry. De kundrelationer som byggts upp i försvarsindustrin kan genom ÅF Pöyry vidareutvecklas och har nya förutsättningar till att ytterligare breddas. Jag är också tacksam att personalen med sin kompetens och sitt kunnande kommer kunna fortsätta att utvecklas och stärkas med ÅF Pöyry som långsiktig ägare."

Om den avyttrade verksamheten (CTT-G) 

CTT-G är inriktat på elektronikutveckling och småskalig högkvalitativ produktion i egna lokaler i Gustavsberg och har ett antal projekt samt serieleveranser åt kunder inom försvarsindustrin. Produkterna inbegriper ljudsystem, supportsystem, pilotmikrofoner, fuktkontrollsystem samt produktion av elektronikenheter för undervattensystem.

Om CTT SYSTEMS  

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och BFE-tillval på Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information: 

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. 
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se  

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 13:00 (CET). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/