Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2019

08:30 / 19 July 2019 CTT Systems Press release

ANDRA KVARTALET 2019
 • Nettoomsättningen ökade med 33 % till 101,9 MSEK (76,5) - i jämförbara valutor, en ökning med 21 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,4 MSEK (25,5) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,2 MSEK (19,0)
 • Resultat per aktie ökade till 2,10 SEK (1,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17,8 MSEK (11,4)
DELÅRET JANUARI - JUNI 2019
 • Nettoomsättningen ökade med 34 % till 187,5 MSEK (140,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 21 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 56,6 MSEK (38,8) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 30 % (28)
 • Resultat efter skatt uppgick till 44,3 MSEK (29,1)
 • Resultat per aktie ökade till 3,54 SEK (2,32)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 39,9 MSEK (16,8)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2019 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (80,9). 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 19 juli 2019. Delårsrapporten för andra kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 68
UK +44 333 300 92 67

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11674.
Länken finns även på www.ctt.se 
 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/