Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 2018

08:30 / 6 February 2019 CTT Systems Press release

FJÄRDE KVARTALET 2018
 •  Nettoomsättningen ökade med 47 % till 94,2 MSEK (63,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 35 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,4 MSEK (13,3) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (21)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (9,9)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,79)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,3 MSEK (19,5)
JANUARI - DECEMBER 2018
 •  Nettoomsättningen ökade med 15 % till 315,3 MSEK (273,2) - i jämförbara valutor, en ökning med 13 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 90,2 MSEK (57,9) 
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % (21)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 69,7 MSEK (47,4)
 •  Resultat per aktie ökade till 5,56 SEK (3,79)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,2 MSEK (89,5)
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,05 SEK per aktie (2,75)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2019 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (63,8).

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CET) idag, den 6 februari 2019. Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommunikén för 2018 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 53
UK +44 333 300 92 71

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11672.

Länken finns även på www.ctt.se. 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/