Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q3 2019

08:30 / 25 October 2019 CTT Systems Press release

TREDJE kvartalet 2019 
 • Nettoomsättningen ökade med 3 % till 83,4 MSEK (80,9) - i jämförbara valutor, en minskning med 1 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 MSEK (27,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 34,2 MSEK (27,1)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 47 % (33) - 41 % justerat för poster av engångskaraktär
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (21,6)
 • Resultat per aktie ökade till 2,31 SEK (1,73)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 35,2 MSEK (25,1)

 
DELÅRET JANUARI - september 2019
 

 • Nettoomsättningen ökade med 22 % till 270,9 MSEK (221,2) - i jämförbara valutor, en ökning med 13 %
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 95,4 MSEK (65,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 35 % (30)
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 MSEK (50,7)
 • Resultat per aktie ökade till 5,85 SEK (4,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 75,1 MSEK (41,9)
 
Prognos fjärdE kvartalet 2019
 
Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2019 bedöms bli mellan 83 och 88 MSEK (94,2).

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 25 oktober 2019. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46850558359
UK +443333009034

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken:
https://financialhearings.com/event/11675 (https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iFarK-0000l4-4j&i=57e1b682&c=dE6TwPf2X4HZfkWDtpNySnvfFwB_EfIQNwH7T6DoC3Li6TGOLGjMDIqXM2CLnbg9THVpBqruGDaOPYlIiFPke3XTA47_8OW3saNIy45m5a3iTvrcgxIFwltGF8WWQzGWjlZVKaxnJFkQyt5P9Ulf_oo8jGDlc4Iq0doDlfs6TQqi4w4vaujI9GpybXgYywhTX43bnO9eHi9cO5krrhiUsFQhats8P1dF8pmrob9gh8QWhFpNH2sLO-Sr2nrxOZjH). Länken finns även på www.ctt.se (https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hoMPJ-0004SA-5j&i=57e1b682&c=1oCF4xLWAGjQd4sPWeXEgmUirJQq4E90yl7A9MZTP9q-j_li0d5jcWXp_lShFVOX2TE_spoykNLVMFUG7E7yLH-IjIAuKfZ0GAHHY3fi9ERTNfZPQl1d-ENqJx6SjLfjFx5QA8XgtpaAXpbWavc4HBRqtnWTITMPcn2pUwaC81rENBlsinFF-qaytRtYbSr5EB3DYnhSRpFjscOK69XMPs9UQ9EBtzEU-7DDy3iKl05lXKaHzux67NecZ1ISQGzt34R4DWNsU21wq1S25-3O4w

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/